Asibie wilde overstappen naar een andere site beheerder. Na uitleg hoe wij te werk gaan heeft Asibie besloten om het gehele beheer onder te brengen bij MoBo IT.

  • Pagina’s bijmaken / aanpassen
  • Foto aanpassingen
  • Site beheer / onderhoud